Koivurinne
Koivurinne
KANKAANPÄÄN PALVELUKOTIYHDISTYS RY
=

 

 

Palvelutalo Koivurinne 

HUOM! KORONAVIRUKSEN TORJUMISEKSI PALVELUTALOSSA EI TOISTAISEKSI SAA VIERAILLA!


 

Koivurinne on Kankaanpään Palvelukotiyhdistys ry:n ylläpitämä ikäihmisille tarkoitettu palvelutalo. Yhdistys on perustettu 1962 ja toiminta-ajatuksena on ikäihmisten elin- ja asunto-olojen parantaminen sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Koivurinne tarjoaa tuettua asumispalvelua ja on voittoa tavoittelematon yksityinen palveluyksikkö.

Tarjoamme palvelukodin sellaisille vanhuksille, jotka eivät vielä tarvitse ympärivuorokautista hoitoa vanhainkodissa tai terveyskeskuksessa, mutta eivät selviä tuettuina kotioloissa. Palvelutalo Koivurinne on itsenäinen yksikkö, joka valitsee asukkaansa itse. Asukashuoneita on 45 ja talon päädyssä on kaksi senioriasuntoa.

Yksi huoneistamme on varattu intervallihoitoon. Intervallihoito on lyhytaikaista asumispalvelua. Jakson palvelut ja kesto suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

 

Asukkaaksi hakeutuminen tapahtuu täyttämällä lomake.  Hakemuksen  voi noutaa myös paikanpäältä Koivurinteen palvelutalosta. Mikäli olet aikeissa tulla asukkaaksi, voit sopia tutustumiskäynnin soittamalla 02 648 5000

Blogimme löytyy osoitteesta: palvelutalokoivurinne.blogi.net